„POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

Szanowni Państwo!

 

miło Nam poinformować o realizacji projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” realizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ze Sławna w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wszelkich informacji uzyskają Państwao pod adresem strony: https://dotacjepz.zgd.com.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego poszukuje osoby na stanowisko - Kierowca autobusu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zatrudni na pełny etat kierowcę z uprawnieniem do przewozu minimum 17 osób autobusem (Nowy Ford Transit 17 osobowy).

Wynagrodzenie minimalne 4.000 zł (brutto).

Dowóz osób z terenu powiatu Sławieńskiego do miejscowości Podgórki (gmina Malechowo) - Zakład Aktywności Zawodowej Sławno

 

 

 Wszelkie informacje można uzyskać pod

    numerem telefonu 59 810 48 03


UWAGA!!!

 

Zostań swoim własnym szefem !!!

 1. jesteś osobą fizyczną w wieku 18-29 lat zamieszkującą województwo zachodniopomorskie i jest:

  • osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.] lub
  • jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo należącą do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością

 2. deklarujesz rejestrację działalności gospodarczej na obszarze woj. zachodniopomorskiego
 3. nie jesteś Uczestnikiem w innym projekcie EFS
 4. nie należysz do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie !

 

 

 

Więcej informacji już wkrótce !!!

 

 


HARMONOGRAM WSPARCIA - AKTUALIZACJA

,,Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!”

 

III Grupa

 1. Wsparcie doradcze/psychologiczne/porady prawne/ pośrednictwo pracy - termin marzec/kwiecień 2021r. ok 15 os, godz w dni powszednie 15.30.-20.00, w dniach weekendowych 9.00-18.00
 2. Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje - termin kwiecień/maj/wrzesień 2021r dla ok 15 os godz. 9.00-15.00
 3. Staże zawodowe - po uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń (do 6mc)

Zakład Aktywności Zawodowej Sławno

Sławno 02 stycznia 2021r.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego jako Beneficjent projektu „Zakład Aktywności Zawodowej Sławno’’, którego celem  jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie os ze znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężonymi zamieszkałych na terenie powiatu sławieńskiego zwiększająca ich zatrudnienie zaprasza do udziału.

 

Oferujemy:

 • spotkania indywidualne i/lub grupowe z psychologiem/psychoterapeutą, terapeutą, lekarzem/pielęgniarką, doradcą zawodowym. Dodatkowo planowane wspar: zajęcia socjoterapeutyczne (stacjonarne i/lub wyjazdowe) rozwijające kompetencje społeczne, treningi kompetencyjne, zajęcia edukacyjne, rehabilitacja zdrowotna.
 • szkolenia/kursy kwalifikacyjne lub kompetencyjne (średnio 150 godzin szkoleniowych)
 • zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej Sławno w miejscowości Podgórki 30 w pięciu działach: hostel, obsługa terenów zielonych, montażu drobnych elementów drewnianych, pralni i krawiectwa lekkiego. Zatrudnienie w wymiarze 0,55 etatu.

 

 

Nabór trwa!

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numer telefonu 59/810 48 03

bądź pod adresem mail: inkubator@powiatslawno.pl

 

ZAPRASZAMY!


HARMONOGRAM WSPARCIA - AKTUALIZACJA

 

,,Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!”

 

II Grupa

 1. Wsparcie doradcze/psychologiczne/porady prawne/ pośrednictwo pracy - termin lipiec/sierpień 2020r. ok 30 os, godz w dni powszednie 15.30.-20.00, w dniach weekendowych 9.00-18.00
 2. Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje - termin sierpień/wrzesień 2020r dla ok 30 os godz. 9.00-15.00
 3. Staże zawodowe - po uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń (do 5 mc)

I GRUPA

 1. Wsparcie doradcze/psychologiczne/porady prawne/ pośrednictwo pracy - termin maj/czerwiec 2020r. ok 25 os, godz w dni powszednie 15.30.-20.00, w dniach weekendowych 9.00-18.00
 2. Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje - termin czerwiec/lipiec 2020r dla ok 25 os sierpień/wrzesień dla ok 30
 3. Staże zawodowe - po uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń (do 5 mc)

,,GOTOWI DO PRACY II’’

 1. Kurs barman-kelner/spawacz/ magazynier z obsługą wózka widłowego, termin czerwiec 2020r.  ok. 58 osób godz. w dni powszednie 15.30.-19.00, w dniach weekendowych 9.00-16.00 w wymiarze min 150 godz. (Sławno, Świdwin)
 2. Staże zawodowe - lipiec, sierpień, wrzesień 2020r.

,,NOWE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁAWNIE''

 1. Kurs komputerowy, termin miesiąc październik 2020r.  25 osób godz. w dni powszednie 8.00.-15.00, w wymiarze 30 godz., miejsce szkolenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ul. Chełmońskiego 30 Sławno

HARMONOGRAM WSPARCIA

 

,,Akademia aktywizacji - podnosimy kwalifikacje zawodowe!”

 1. Wsparcie doradcze/psychologiczne/porady prawne/ pośrednictwo pracy - termin maj/czerwiec 2020r. ok 25 os, godz w dni powszednie 15.30.-20.00, w dniach weekendowych 9.00-18.00
 2. Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje - termin czerwiec/lipiec 2020r dla ok 25 os
 3. Staże zawodowe - po uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń (do 5 mc)

 

,,GOTOWI DO PRACY II’’

 1. Kurs barman-kelner/spawacz/ magazynier z obsługą wózka widłowego, termin czerwiec 2020r.  ok. 58 osób godz. w dni powszednie 15.30.-19.00, w dniach weekendowych 9.00-16.00 w wymiarze min 150 godz. (Sławno, Świdwin)
 2. Staże zawodowe - lipiec, sierpień, wrzesień 2020r.

 

,,NOWE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁAWNIE''

 1. Kurs komputerowy, termin miesiąc czerwiec 2020r.  25 osób godz. w dni powszednie 8.00.-15.00, w wymiarze 30 godz., miejsce szkolenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ul. Chełmońskiego 30 Sławno

Harmonogram wsparcia - aktualizacja

 

,,DRUGA SZANSA’’’

 1. Kurs komputerowy, termin 10.12.2019r - 09.01.2019r.  ok. 6 osób godz. w dni powszednie 15.30.-19.00, w dniach weekendowych 9.00-16.00 w wymiarze 80 godz., miejsce szkolenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego ul. Chełmońskiego 30 Sławno
 2. Kurs Manicure termin 10.12.2019 - 16.12.2019 w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00. w wymiarze 40 godzin odbędzie się w Słupsku Salon „La Fame” ul. Niedziałkowskiego 3/2, 76-200 Słupsk

,,GOTOWI DO PRACY ‘’

01.02 – 31.03.2020 r.  -    szkolenie kompetencyjne / kwalifikacyjne ( zgodnie ze ścieżką IPD ) ok. 80 osób godz. 14.00-20.00

 

,,WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁAWNIE ‘’

04.05 – 31.05.2020 r.  -  szkolenie komputerowe dla 25 UP ON godz. 9.00-14.00, miejsce szkolenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30 Sławno

 

,, Czas na aktywne wsparcie"

28.10.2019r - 03.11.2019r-  szkolenie  kompetencje- obsługa kas fiskalnych i terminali    19 osób , godz. od 16.00 do 19.45. Miejsce Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławienskiego ul. Chełmońskiego 30  Sławno

01.12.2019r - 20.12.2019r - coaching dla 19 osgodz. od 15.00 do 18.30. Miejsce Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławienskiego ul. Chełmońskiego 30  Sławno

02.12.2019r - 30.12.2019r - poradnictwo prawne dla 19 osgodz. od 15.00 do 19.00. Miejsce Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławienskiego ul. Chełmońskiego 30  Sławno

 

Załączniki:

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe.docx