www.pup-slawno.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
______________________________________________

www.wup.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
______________________________________________

www.zarr.com.pl
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
______________________________________________

www.kcwis.org.pl
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
______________________________________________

um.slawno.ibip.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie