O Firmie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego powstało w 2000 roku. Prowadzimy Klub Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Agencję Zatrudnienia, Placówkę Szkolenia Zawodowego przygotowującą do założenia i prowadzenia małych firm. Istnieje możliwość przygotowania kursu wg potrzeb przedsiębiorców lub osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego prowadzi projekty i szkolenia nie tylko w siedzibie firmy w Sławnie,  ale także na terenie całego  kraju. Obecnie zaczynamy realizację projektu Zakład Aktywności Zawodowej Sławno.
Jednym z głównych celów naszej działal statutowej jest aktywizacja zawod, szczególnie do osób pozostających bez zatrudni, w tym także do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pr. Prowadzimy stałą współpracę z sektorem publicznym i prywatnym, dzięki czemu osiągamy wysoką efektywność naszych działań.